2 Korintiërs 13

2 Korintiërs 13

1. Dit is de derde keer dat ik naar je toe kom. In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. 2. Ik heb het al eerder gezegd, en ik zeg het nu vooraf, net als toen ik voor de tweede keer bij jullie was, en ik schrijf het nu, terwijl ik afwezig ben, aan hen die vroeger gezondigd hebben, en aan al de anderen: ik zal hen, als ik opnieuw kom, niet sparen. 3. Je zoekt immers een bewijs dat Yâhuwshúa` de Messias in mij spreekt, Die ten opzichte van jullie niet zwak is, maar Die krachtig is onder jullie. 4. Want hoewel Hij gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij toch door de kracht van Yâ-hwéh. Ook wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen ten opzichte van jullie leven met Hem, door de kracht van Yâ-hwéh. 5. Onderzoek jezelf of je in het geloof bent, beproef jezelf. Of weet je niet van jezelf dat Yâhuwshúa` in jou is? Of het moet zijn dat je op enigerlei wijze verwerpelijk bent. 6. Ik hoop echter dat je zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. 7. En ik bid tot Yâ-hwéh dat je geen kwaad doet; niet opdat wij beproefd blijken te zijn, maar opdat je het goede doet, ook al lijken wij dan verwerpelijk. 8. Want wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. 9. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en je sterk bent. En wij bidden ook hierom, namelijk om je volledig herstel. 10. Daarom schrijf ik je dit terwijl ik afwezig ben, opdat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet streng hoef op te treden, overeenkomstig de volmacht die Yâ-hwéh mij gegeven heeft tot opbouw en niet tot afbraak. 11. Ten slotte, broeders, verblijd je, laat je terechtbrengen, laat je aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de Almachtige van de liefde en de vrede zal met jullie zijn. 12. Groet elkaar met een heilige kus. 13. Al de pure mensen groeten je. 14. De genade van Yâhuwshúa`, de liefde van Yâ-hwéh en de gemeenschap van de Pure Geest zij met jullie allen. Amen.

2 Korintiërs 12 | 2 Korintiërs | Galaten 1

Share