Marokko

Marokko is het enige koninkrijk in Noord-Afrika. Mohammed VI, die koning werd in 1999, is de hoogste politieke, militaire en religieuze autoriteit van het land. Hij wordt ‘de bevelhebber van de gelovigen’ genoemd. Met een consequente aanpak probeert hij de sociale en economische situatie van de bevolking te verbeteren. Hij moedigt allerlei bevolkingsgroepen en organisaties aan tot samenwerking, zonder onderscheid naar ras of geloof, zolang het de gemeenschap in algemene zin ten goede komt.

Ondanks zijn inspanningen is een groot deel van de Marokkaanse bevolking nog steeds erg arm, omdat rijke en machtige mensen nog te vaak uit zijn op hun eigen voordeel en geen oog hebben voor de rechten en behoeften van hun landgenoten. Hier zijn wat voorbeelden:

Een vrouw woont met haar gezin in een krottenwijk. Ze is helaas het enige gezinslid dat in staat is om te werken. Ze neemt allerlei losse baantjes aan: ze maakt huizen schoon, helpt bij de voorbereidingen voor feestelijke bijeenkomsten en het schoonmaken erna, ze maakt brooddeeg voor bakkerijen en werkt in fabrieken. Vaak heeft ze meerdere dagen achtereen geen werk. De mensen die haar werk aanbieden, betalen haar soms niet aan het einde van de dag, maar vragen haar om op een andere dag terug te komen, met de belofte dat ze later haar loon zal krijgen.
Een man maakt lange werkdagen en krijgt daar slecht voor betaald. Hij en zijn medearbeiders moeten soms weken wachten voordat ze het toegezegde salaris ontvangen. Ze moeten soms geld lenen om hun gezinnen te ondersteunen, maar ook voor bijzondere uitgaven, zoals bij het begin van het schooljaar, het extra voedsel tijdens de ramadan of voor het slachten van een schaap tijdens het Aid El-Kabir-feest. Een onrechtvaardige behandeling hebben ze maar te accepteren, omdat hun werkgever hen weg kan sturen wanneer hij daar zin in heeft.

Een andere, zeer vakbekwame man komt genoeg mensen tegen die hem graag werk aanbieden. Maar werkgevers die zelf in villa’s wonen en grote auto’s hebben, vertellen hem herhaaldelijk dat ze niet genoeg geld hebben om hem te kunnen betalen. Hij moet verschillende keren terugkomen om eindelijk zijn salaris in ontvangst te kunnen nemen.

Een bijkomend probleem voor mensen die geen vast werk hebben, is dat ze geen zorgverzekering, pensioen of werkloosheidsuitkering hebben. Sommigen van hen hopen dat de politiek hier oplossingen voor kan aandragen, maar de echte oplossingen voor onrecht liggen in Gods hand.

Gebed

  • Ik bid dat de koning van Marokko zijn land op een rechtvaardige en godvruchtige wijze zal blijven leiden. Verschillende autoriteiten hebben Marokkaanse christenen vervolgd, veel mensen zijn bedreigd en sommigen zijn gevangen gezet. Veel meer Marokkanen moeten ontdekken dat er vergeving en nieuw leven is in Jezus Christus.
  • Ik bid dat zowel de autoriteiten als de werkgevers met Gods wijsheid rekening houden in hun omgang met werknemers. De Bijbel geeft heel duidelijk aan dat het loon van een dagloner vóór zonsondergang moet worden uitbetaald: “Op de dag zelf zult gij zijn loon uitbetalen, de zon mag daarover niet ondergaan, omdat hij behoeftig is en er dus naar uitziet… (Deuteronomium 24:15 en Kolossenzen 4:1). Op hun beurt zullen werknemers moeten ontdekken welk plan God met hun leven heeft. Ondertussen dienen ze hun werk trouw en goed uit te voeren (Kolossenzen 3:22-25).
  • Het aantal christenen met een Marokkaanse achtergrond is in België en Nederland nog erg klein, maar groeit wel. Ik bid dat zij volharden in het geloof en vrijmoedig getuigen van hun geloof naar hun volksgenoten. Dank voor het gereedkomen van het Nieuwe Testament in het Tarifit (Berber) en ik bid dat de Marokkaanse gemeenschap in België en Nederland het evangelie ontdekt.
Share

Laat een reactie achter