Galaten 5

Galaten 5

1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Yâhuwshúa` ons vrijgemaakt heeft, en laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. 2. Zie, ik, Paulus, zeg je dat, als je je laat besnijden, Yâhuwshúa` je van geen nut zal zijn. 3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. 4. Je bent van Yâhuwshúa` de Messias losgeraakt, jij die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee ben je uit de genade gevallen. 5. Want wij verwachten door de Pure Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. 6. In Yâhuwshúa` heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. 7. Je liep zo goed; wie heeft je verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? 8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die je roept. 9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. 10. Ik vertrouw van je in Yâ-hwéh dat je niet anders gezind zult zijn; maar hij die je in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is. 11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan. 12. Lieten zij die je opruien, zich maar afsnijden! 13. Want je bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: “Je zult je naaste liefhebben als jezelf.” 15. Maar als je elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat je niet door elkaar verteerd wordt. 16. Maar ik zeg: “Wandel door de Pure Geest en je zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.” 17. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat je niet doet wat je zou willen. 18. Als je echter door de Geest geleid wordt, ben je niet onder de wet. 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20. afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21. jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik je voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van Yâ-hwéh niet zullen beërven. 22. De vrucht van de Pure Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23. Daartegen richt de wet zich niet. 24. Maar wie van Yâhuwshúa` de Messias zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Galaten 4 | Galaten | Galaten 6

Share