2

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Titus 2

2:1 Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.
2:2 De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding.
2:3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede,
2:4 opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben,
2:5 bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van Yahweh niet gelasterd wordt.
2:6 Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn.
2:7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid,
2:8 en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.
2:9 Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehaaglijk zijn, zonder tegen te spreken,
2:10 dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van Yahweh, onze Zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken.

De zaligmakende genade van Yahweh

2:11 Want de zaligmakende genade van Yahweh is verschenen aan alle mensen,
2:12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
2:13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote Elohim en onze Zaligmaker, Jezus Christus (Yahushua de Messias).
2:14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
2:15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.

Titus 1 | Titus | Titus 3

Share