Lied 150

Lied (Psalm) 150

1. Loof Yâ-hwéh. Loof de Almachtige in Zijn pure plaats, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. 2. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid. 3. Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. 4. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. 5. Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen. 6. Laat alles wat adem heeft Yâ-hwéh loven. Loof Yâ-hwéh.

Psalm 149 | Psalmen | Spreuken 1

Share