150

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 150

150:1 Loof Yahweh. Loof Elohim in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
150:2 Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
150:3 Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp.
150:4 Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit.
150:5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen.
150:6 Laat alles wat adem heeft Yahweh loven. Loof Yahweh.

Psalm 149 | Spreuken 1

Share