Jesaja 20

Jesaja 20

1. In het jaar van de komst van de opperbevelhebber naar Asdod, toen Sargon, de koning van Assyrië, hem gezonden had en hij tegen Asdod streed en het innam – 2. in die tijd sprak Yâ-hwéh door de dienst van Jesaja, de zoon van Amoz: “Ga, maak het rouwgewaad van om je middel los en doe je schoenen van je voeten.” En hij deed dat. Daar ging hij dan, naakt en barrevoets. 3. Toen zei Yâ-hwéh: “Zoals Mijn dienaar Jesaja drie jaar naakt en barrevoets rondloopt, als teken en wonder voor Egypte en Cusj, 4. zo zal de koning van Assyrië de gevangenen van Egypte en de ballingen uit Cusj wegvoeren, jong en oud, naakt en barrevoets, de billen bloot, tot schande van Egypte.” 5. Men zal ontsteld en beschaamd zijn vanwege Cusj, hun verwachting, en vanwege Egypte, hun eer. 6. En de bewoners van deze kuststreek zullen op die dag zeggen: “Zie, zo is het gegaan met onze verwachting, waar wij naartoe vluchtten om hulp, om gered te worden van de koning van Assyrië! Hoe zullen wíj dan ontkomen?”

Jesaja 18 | Jesaja | Jesaja 21

Share