45

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 45

45:1 Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.
45:2 U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; genade is op Uw lippen uitgegoten, daarom heeft Elohim U voor eeuwig gezegend.
45:3 Gord Uw zwaard aan de dij, o meest Machtige, met Uw glorie en met Uw majesteit.
45:4 Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren.
45:5 Uw pijlen zijn scherp; zij treffen het hart van de vijanden van de Koning. Volken zullen onder U vallen.
45:6 Uw troon, o Elohim, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.
45:7 U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw Elohim U gezalfd, o Elohim, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
45:8 Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt.
45:9 Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.
45:10 Luister, o dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader.
45:11 Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Meester is, buig u voor Hem neer.
45:12 En de dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; zelfs de rijken onder het volk zullen trachten Uw aangezicht gunstig te stemmen.
45:13 De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad.
45:14 In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; de maagden, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht.
45:15 Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.
45:16 Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.
45:17 Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties; daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.

Psalm 44 | Psalmen | Psalm 46

Share