Enoch 3

Enoch 3

1. Observeer alle dingen die in de hemel gebeuren, 2. hoe dat de hemelse lichten hun pad niet veranderen, dat elk regelmatig opkomt en onder gaat, elk op zijn vastgestelde tijd zonder de bevelen te overtreden die ze ontvangen hebben. Kijk naar de aarde, en schenk aandacht aan zijn werken van het begin tot het einde, 3. hoe dat geen enkele van de werken van Yâ-hwéh, de Almachtige, verandert, en allen zijn ze zichtbaar voor jou. Kijk naar de tekens van zomer en winter: hoe dat de ganse aarde gevuld is met water, en dat de wolk, de dauw en de regen haar verfrissen.

Enoch 2 | Enoch | Enoch 4

Share