73

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 73

73:1 Ja, Elohim is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn.
73:2 Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten,
73:3 want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de voorspoed van de goddelozen zag.
73:4 Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is stevig.
73:5 Zij verkeren niet in moeilijkheden, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld zoals andere mensen.
73:6 Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek, het geweld bedekt hen als een mantel.
73:7 Hun ogen puilen uit van vet, zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen.
73:8 Zij zijn omkoopbaar en spreken boosaardig van onderdrukking, zij spreken uit de hoogte.
73:9 Zij zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op de aarde.
73:10 Daarom kan Elohims volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt,
73:11 dat zij zeggen: Hoe kan Elohim het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben?
73:12 Zie, dezen zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen.
73:13 Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen.
73:14 Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen.
73:15 Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen.
73:16 Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was te pijnlijk voor mij,
73:17 totdat ik Elohims heiligdom binnenging en op hun einde lette.
73:18 Ja, U zet hen op gladde plaatsen, U doet hen in verwoesting vallen.
73:19 Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting! Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen.
73:20 Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult U, o Yahweh, als U wakker wordt, hun beeld verachten.
73:21 Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd,
73:22 hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets! Ik was een redeloos dier bij U.
73:23 Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen.
73:24 U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.
73:25 Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
73:26 Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is Elohim de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.
73:27 Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten.
73:28 Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij Elohim te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Vorst Yahweh, om al Uw werken te vertellen.

Psalm 72 | Psalm 74

Share