Lied 98

Lied (Psalm) 98

1. Zing voor Yâ-hwéh een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn zuivere arm hebben Hem redding gebracht. 2. Yâ-hwéh heeft Zijn verlossing bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. 3. Hij heeft gedacht aan Zijn barmhartigheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben de verlossing gezien van onze Almachtige. 4. Juich voor Yâ-hwéh, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 5. Zing psalmen voor Yâ-hwéh met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, 6. met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van Yâ-hwéh, de Koning. 7. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont. 8. Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen 9. voor het aangezicht van Yâ-hwéh; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.

Psalm 97 | Psalmen | Psalm 99

Share