98

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 98

98:1 Zing voor Yahweh een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht.
98:2 Yahweh heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.
98:3 Hij heeft gedacht aan Zijn barmhartigheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben het heil gezien van onze Elohim.
98:4 Juich voor Yahweh, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.
98:5 Zing psalmen voor Yahweh met de harp, met de harp en met luid psalmgezang,
98:6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van Yahweh, de Koning.
98:7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont.
98:8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen
98:9 voor het aangezicht van Yahweh; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.

Psalm 97 | Psalm 99

Share