130

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 130

130:1 Uit de diepten roep ik tot U, o Yahweh;
130:2 Yahweh, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden.
130:3 Als U, Yahweh, op de ongerechtigheden let, o Yahweh, wie zal bestaan?
130:4 Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.
130:5 Ik verwacht Yahweh, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
130:6 Mijn ziel wacht op Yahweh, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.
130:7 Laat Israël hopen op Yahweh, want bij Yahweh is barmhartigheid en bij Hem is veel verlossing.
130:8 Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Psalm 129 | Psalm 131

Share