Daniël 1

Daniël 1

Daniël aan het hof van Babel

1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. 2. En Yâ-hwéh gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van Yâ-hwéh. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn machtige(1). Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn machtige. 3. Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, 4. jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. 6. Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. 7. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abed-Nego. 8. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. 9. Yâ-hwéh gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. 10. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: “Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die je eten en je drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat je gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van je groep? Je zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen.” 11. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: 12. “Stel je dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. 13. En laat dan in je tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met je dienaren naar wat je ziet.” 14. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. 15. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten. 16. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten, en de wijn die zij moesten drinken, wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. 17. Aan deze vier jongemannen nu gaf Yâ-hwéh kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. 18. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. 19. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning. 20. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. 21. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores.

(1) Machtige is een afgod.

Ezechiël 48 | Daniël | Daniël 2

Share