Enoch 12

Geen hoofdstuk 11

Enoch 12

1. Voor al deze dingen was Chanówkh (Enoch) verborgen; en er was geen zoon van de stoffelijke mens (‘âthâ´m) die wist waar hij verborgen was, waar hij geweest was, of wat er met hem gebeurd was. 2. Hij bracht zijn dagen door met de reinen, en deed al zijn activiteiten met de Wachters. 3. Zo begon ik, Chanówkh, Yâ-hwéh te zegenen, de Vorst der Majesteit, de Koning der eeuwen, 4. En kijk! De Wachters noemden mij “Chanówkh de schriftgeleerde”. 5. Toen zei Yâ-hwéh tegen mij: “Chanówkh, schrijver van Rechtvaardigheid, ga de Wachters van de hemel vertellen dat zij de hoogten van de hemel, hun zuivere eeuwige standplaats, hebben verlaten en zich met vrouwen hebben verontreinigd, 6. En gedaan hebben zoals de zonen van de stoffelijke mens (‘âthâ´m), door zich vrouwen te nemen, en een groot werk van verderf op de aarde hebben gesmeed; en laat hen weten 7. dat er voor hen geen shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) of verlossing van hun dwaling zal zijn. En zoals zij zich verheugden over hun nageslacht, zo zullen zij kijken naar de slachting van hun geliefden; en zij zullen weeklagen over de vernietiging van hun zonen en zij zullen eeuwig smeken; maar er zal voor hen geen gunst of shâlówm zijn.”

Enoch 10 | Enoch | Enoch 13

Share