25

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Ezechiël 25

Het oordeel over Ammon

25:1 Het woord van Yahweh kwam tot mij:
25:2 Mensenkind, richt uw blik op de Ammonieten, en profeteer tegen hen.
25:3 Zeg tegen de Ammonieten: Luister naar het woord van de Heere Yahweh: Zo zegt de Heere Yahweh: Omdat u ‘Haha!’ gezegd hebt over Mijn heiligdom, toen het ontheiligd werd, en over het land van Israël, toen het verwoest werd, en over het huis van Juda, toen zij in ballingschap gingen,
25:4 daarom, zie, ga Ik u in erfelijk bezit geven aan de mensen van het oosten. Die zullen bij u hun tentenkampen opzetten en hun woningen bij u plaatsen. Zíj zullen uw vruchten opeten en zíj zullen uw melk opdrinken.
25:5 Van Rabba zal Ik een weideplaats voor kamelen maken, van het gebied van de Ammonieten een rustplaats voor kleinvee. Dan zult u weten dat Ik Yahweh ben.
25:6 Want zo zegt de Heere Yahweh: Omdat u in de handen geklapt en met de voeten gestampt hebt, en u in al uw leedvermaak zich van harte verblijdde over het land van Israël,
25:7 daarom, zie, Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken en u als buit geven aan de heidenvolken. Ik zal u uitroeien uit de volken en u verdelgen uit de landen, Ik zal u wegvagen. Dan zult u weten dat Ik Yahweh ben.

Het oordeel over Moab

25:8 Zo zegt de Heere Yahweh: Omdat Moab en Seïr gezegd hebben: Zie, het huis van Juda is als alle heidenvolken,
25:9 daarom, zie, Ik ga de zijde van Moab openleggen, vanaf de steden, vanaf zijn steden vanaf zijn grens, het sieraad van het land: Beth-Jesimoth, Baäl-Meon en Kirjathaïm.
25:10 Met het gebied van de Ammonieten zal Ik het in erfelijk bezit geven aan de mensen van het oosten, zodat onder de heidenvolken aan de Ammonieten niet meer gedacht zal worden.
25:11 Ik zal over Moab strafgerichten voltrekken. Dan zullen zij weten dat Ik Yahweh ben.

Het oordeel over Edom

25:12 Zo zegt de Heere Yahweh: Omdat Edom uit enkel wraakzucht gehandeld heeft tegen het huis van Juda en zij een zware schuld op zich hebben geladen door zich op hen te wreken,
25:13 daarom, zo zegt de Heere Yahweh, zal Ik Mijn hand tegen Edom uitstrekken. Ik zal mens en dier daaruit uitroeien en het tot een puinhoop maken, van Teman af. Tot aan Dedan toe zullen zij door het zwaard vallen.
25:14 Ik zal Mijn wraak op Edom leggen door de hand van Mijn volk Israël. Zij zullen tegen Edom handelen overeenkomstig Mijn toorn en overeenkomstig Mijn grimmigheid. Dan zullen zij Mijn wraak kennen, spreekt de Heere Yahweh.

Het oordeel over de Filistijnen en de Kretenzers

25:15 Zo zegt de Heere Yahweh: Omdat de Filistijnen in wraakzucht handelden en met hartgrondig leedvermaak wraak namen door verderf te zaaien, gedreven door een eeuwige vijandschap,
25:16 daarom, zo zegt de Heere Yahweh: Zie, Ik ga Mijn hand uitstrekken tegen de Filistijnen en zal de Kretenzers uitroeien, en wie overblijft aan de zeekust ombrengen.
25:17 Ik zal geduchte wraak op hen oefenen, met grimmige straffen. Dan zullen zij weten dat Ik Yahweh ben, wanneer Ik Mijn wraak op hen leg.

Ezechiël 24 | Ezechiël 26

Share