Daniël 12

Daniël 12

1. “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die je volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal je volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 2. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 3. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4. Maar jij, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.”

Het einde van de dingen

5. En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. 6. De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: “Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen?” 7. Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Yâ-hwéh Die eeuwig leeft: “Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het pure volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.” 8. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: “Yâ-hwéh, wat zal het einde hiervan zijn?” 9. Toen zei Hij: “Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De ongelovigen echter zullen zondig handelen en geen enkele van de ongelovigen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. 11. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 12. Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 13. Maar jij, ga heen tot het einde, want je zult rusten, en je zult opstaan in je bestemming, aan het einde van de dagen.”

Daniël 11 | Daniël | Hosea 1

Share