Rechters 15

Rechters 15

Simsons overwinningen op de Filistijnen

1. En het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei: “Laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan.” Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan. 2. Want haar vader zei: “Ik dacht werkelijk dat je haar zeer haatte. Daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zuster niet knapper dan zij? Laat zij toch in haar plaats voor jou zijn.” 3. Toen zei Simson tegen hen: “Ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen, als ik hun kwaad doe.” 4. En Simson ging op weg en ving driehonderd vossen. Hij nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. 5. Hij stak de fakkels aan en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, alsook de wijngaarden en olijfbomen. 6. Toen zeiden de Filistijnen: “Wie heeft dit gedaan?” En men zei: “Simson, de schoonzoon van de man uit Timna, omdat die zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft.” Toen trokken de Filistijnen daarheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. 7. Daarop zei Simson tegen hen: “Als je zo doet, zeker, dan zal ik me op jullie wreken, en pas daarna ophouden.” 8. En hij sloeg hun met een grote slag de botten stuk. Daarna vertrok hij en ging in een kloof van de rots Etam wonen. 9. Toen trokken de Filistijnen op, sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in Lechi. 10. En de mannen van Juda zeiden: “Waarom ben je tegen ons opgetrokken?” En zij antwoordden: “Wij zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hem te doen, zoals hij met ons heeft gedaan.” 11. Daarop kwamen drieduizend man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en zij zeiden tegen Simson: “Wist je niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom heb je ons dit dan aangedaan?” Maar hij zei tegen hen: “Zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan.” 12. En zij zeiden tegen hem: “Wij zijn gekomen om je te binden en over te leveren in de hand van de Filistijnen.” En Simson zei tegen hen: “Zweer mij dat jullie mij niet zullen doodsteken.” 13. Daarop zeiden zij tegen hem: “Nee, wij zullen je namelijk alleen binden en je in hun hand overleveren. Doden zullen wij je echter zeker niet.” En zij bonden hem vast met twee nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. 14. Toen hij bij Lechi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de Geest van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` werd vaardig over hem, en de touwen die om zijn armen zaten, werden als vlas dat door het vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. 15. En hij vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er duizend man mee dood. 16. Toen zei Simson: “Met een ezelskaak heb ik één hoop, twee hopen, met een ezelskaak heb ik duizend man doodgeslagen.” 17. En het gebeurde, zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn hand wierp; en hij noemde die plaats Ramath-Lechi. 18. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot Yâ-hwéh Yâhuwshúa` en zei: “Ú hebt door de hand van Uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen?” 19. Toen kloofde Yâ-hwéh Yâhuwshúa` de holte die er in Lechi is, en er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de roepende, die tot op deze dag in Lechi is. 20. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, twintig jaar lang.

Rechters 14 | Rechters | Rechters 16

Share