6

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

2 Korintiërs 6

6:1 En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van Yahweh niet tevergeefs ontvangen te hebben.
6:2 Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!
6:3 Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt.
6:4 Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van Elohim, in veel volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,
6:5 in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten,
6:6 in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde,
6:7 in het woord van de waarheid, in de kracht van Elohim, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde;
6:8 door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als misleiders en toch waarachtigen;
6:9 als onbekenden en toch bekenden; als stervenden, en zie, wij leven; als bestraft en toch niet gedood;
6:10 als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.
6:11 Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat wijd open.
6:12 U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig.
6:13 Zet dan ook van uw kant – ik spreek als tot mijn kinderen – uw hart wijd open.
6:14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?
6:15 En welke overeenstemming is er tussen Christus de Messias en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?
6:16 Of welk verband is er tussen de tempel van Yahweh en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende Elohim, zoals Yahweh gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun Elohim zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
6:17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt Yahweh, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,
6:18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt Yahweh, de Almachtige.

2 Korintiërs 5 | 2 Korintiërs | 2 Korintiërs 7

Share