47

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 47

47:1 Alle volken, klap in de handen; juich voor Elohim met een luide triomfkreet.
47:2 Want Yahweh, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde.
47:3 Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten.
47:4 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft liefgehad. Sela.
47:5 Elohim vaart op onder gejuich, Yahweh vaart op onder bazuingeschal.
47:6 Zing psalmen voor Elohim, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,
47:7 want Elohim is Koning over de hele aarde; zing psalmen met een onderwijzing.
47:8 Elohim regeert over de heidenvolken; Elohim zit op Zijn heilige troon.
47:9 De vorsten van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de schilden van de aarde zijn van Elohim. Hij is zeer hoog verheven!

Psalm 46 | Psalmen | Psalm 48

Share