Lied 47

Lied (Psalm) 47

Yâ-hwéh triomfeert

1. Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2. Alle volken, klap in de handen; juich voor Yâ-hwéh met een luide triomfkreet. 3. Want Yâ-hwéh, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. 4. Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten. 5. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft liefgehad. Sela. 6. Yâ-hwéh vaart op onder gejuich, Yâ-hwéh vaart op onder bazuingeschal. 7. Zing psalmen voor Yâ-hwéh, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen, 8. want Yâ-hwéh is Koning over de hele aarde; zing psalmen met een onderwijzing. 9. Yâ-hwéh regeert over de heidenvolken; Yâ-hwéh zit op Zijn reine troon. 10. De vorsten van de volken voegen zich bij het volk van de Almachtige van Abraham; want de schilden van de aarde zijn van Yâ-hwéh. Hij is zeer hoog verheven!

Psalm 46 | Psalmen | Psalm 48

Share