Lied 6

Lied (Psalm) 6

1. Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel, op ‘De achtste’. 2. Yâ-hwéh, straf mij niet in Uw toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid! 3. Wees mij genadig, Yâ-hwéh, want ik ben verzwakt, genees mij, Yâ-hwéh, want mijn beenderen zijn verschrikt. 4. Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand. En U, Yâ-hwéh, hoelang nog? 5. Keer terug, Yâ-hwéh, red mijn ziel, verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid. 6. Want in de dood is er geen gedachtenis aan U, wie zal U loven in Sh’ówl (de onderwereld)? 7. Ik ben moe van mijn zuchten, heel de nacht maak ik mijn bed nat, doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. 8. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet, ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders. 9. Ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijft, want Yâ-hwéh heeft mijn luide geween gehoord. 10. Yâ-hwéh heeft mijn smeken gehoord, Yâ-hwéh zal mijn gebed aannemen. 11. Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik overmand; zij deinzen terug, zij worden in een ogenblik beschaamd.

Lied 5 | Liederen | Lied 7

Share