50

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 50

50:1 De machtige Elohim, Yahweh, spreekt, en roept de aarde, vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat.
50:2 Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt Elohim blinkend.
50:3 Onze Elohim komt en zal niet zwijgen; voor Zijn aangezicht verteert een vuur, rondom Hem stormt het geweldig.
50:4 Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde, om over Zijn volk recht te spreken:
50:5 Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een verbond met Mij sluiten door offers.
50:6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid; want Elohim Zelf is Rechter. Sela.
50:7 Luister, O Mijn volk, en Ik zal spreken, O Israël, Ik zal onder u getuigen: Ik, Elohim, ben uw Elohim.
50:8 Niet om uw offers zal Ik u straffen, want uw brandoffers houd Ik voortdurend voor ogen.
50:9 Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien,
50:10 want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij, de dieren op duizend bergen.
50:11 Ik ken alle vogels van de bergen, de wilde dieren van het veld zijn van Mij.
50:12 Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en al wat zij bevat.
50:13 Zou Ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken?
50:14 Offer dank aan Elohim en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.
50:15 Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.
50:16 Maar tot de goddeloze zegt Elohim: Hoe durft u over Mijn verordeningen te vertellen en Mijn verbond in uw mond te nemen?
50:17 Want u haat de vermaning en werpt Mijn woorden achter u weg.
50:18 Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee; en uw deel is met overspelers.
50:19 Uw mond gebruikt u voor het kwaad, uw tong smeedt bedrog aan bedrog.
50:20 U zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder, u werpt een smet op de zoon van uw moeder.
50:21 Zulke dingen doet u en Ik zwijg; u denkt dat Ik net zo ben als u. Ik zal u straffen en uw zonden voor uw ogen uitstallen.
50:22 Begrijp dit toch, u die Elohim vergeet; anders verscheur Ik, en er is niemand die redt.
50:23 Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Elohims heil doen zien.

Psalm 49 | Psalmen | Psalm 51

Share