11

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

I Korintiërs 11

11:1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus de Messias ben.
11:2 En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd.
11:3 Maar ik wil dat u weet dat Christus de Messias het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en Yahweh het hoofd van Christus de Messias.
11:4 Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd.
11:5 Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is.
11:6 Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken.
11:7 Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van Yahweh is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man.
11:8 De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man.
11:9 Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man.
11:10 Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen.
11:11 Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in Yahweh.
11:12 Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit Yahweh.
11:13 Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot Yahweh bidt?
11:14 Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is?
11:15 Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is.
11:16 Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben een dergelijke gewoonte niet, en de gemeenten van Yahweh evenmin.
11:17 Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt.
11:18 Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof ik dat.
11:19 Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen.
11:20 Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van Yahushua.
11:21 Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl de ander dronken is.
11:22 Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van Yahweh en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet.
11:23 Want ik heb van Yahweh ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Yahushua in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam,
11:24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
11:25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
11:26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van Yahushua, totdat Hij komt.
11:27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van Yahushua drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van Yahushua.
11:28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.
11:29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.
11:30 Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.
11:31 Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden.
11:32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door Yahweh bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.
11:33 Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar.
11:34 Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom.

I Korintiërs 10 | I Korintiërs | I Korintiërs 12

Share