Prediker 4

Prediker 4

1. Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukten; zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster. 2. Daarom prees ik de doden, die al gestorven waren, boven de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. 3. Beter af dan die beiden is wie er nog nooit is geweest, die niet het kwaad doen dat er onder de zon plaatsvindt gezien heeft. 4. Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk, dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. 5. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. 6. Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. 7. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. 8. Er is er één, en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het: “Voor wie tob ik mij af en laat ik mijzelf het goede ontbreken?” Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid. 9. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. 10. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. 11. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte, maar hoe moet één alleen warm worden? 12. En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. 13. Beter een arme maar wijze jongeman, dan een oude maar dwaze koning die van geen waarschuwing meer wil weten. 14. Ja, iemand komt uit de gevangenis om koning te worden, terwijl iemand die in zijn koninkrijk is geboren, verarmt. 15. Ik zag al de levenden onder de zon omgaan met de jongeman, de tweede, die voor hem in de plaats kwam. 16. Er komt geen einde aan al het volk, aan allen die er vóór hen waren. Ook zullen zij die later komen, zich niet over hem verblijden. Ja, ook dat is vluchtig en najagen van wind.

Prediker 3 | Prediker | Prediker 5

Share