Enoch 79

Chanówkh (Enoch) 79

1. In die dagen sprak `Uwriy’Ë´l tot mij en zei: “Kijk, ik heb je alle dingen geopenbaard, o Chanówkh, 2. En ik heb je alle dingen geleerd zodat je deze lichtgevende bol, deze maan, en de gidsen van de sterren van de hemel en al degenen die hen doen draaien en hun taken, seizoenen en vertrekken, kon zien. 3. In de dagen van de overtreders zullen de jaren verkort worden 4. en hun zaad zal te laat aankomen op hun land en akkers, alles wat op aarde gedaan wordt, zal veranderd worden en niet in zijn seizoen opkomen; de regen zal achtergehouden worden en de hemel zal het achterhouden. 5. In die dagen zullen de vruchten van de aarde worden ingehouden, de vruchten van de bomen zullen niet op tijd groeien, en zij zullen worden ingehouden. 6. Zij zullen de orde van de maand veranderen zodat (de maan) niet op haar juiste tijd zal verschijnen. Maar in die dagen zal de lichtbol brandend aan de hemel worden waargenomen, de dorheid uitbreidend en het zal plaatsvinden in de grenzen van het grote voertuig in het westen en het zal meer schijnen dan wat overeenkomt met de verordening van zijn licht; terwijl vele gidsen van de sterren de orde zullen overtreden, hun banen en taken veranderen 7. zodat zij niet op het voor hen voorgeschreven tijdstip zullen verschijnen. Alle wetten van de sterren zullen voor de overtreders verborgen zijn [Dâ´niyyË´’l 7:25, 1 Tessalonicenzen 5:2-3]; 8. de gedachten van hen die op de aarde wonen zullen daarover dwalen en zij zullen in al hun wegen worden verdraaid 9. en zij zullen denken dat de sterren machtig zijn; terwijl het kwaad onder hen zal worden vermenigvuldigd 10. en de straf tegen hen zal aankomen om hen allen te vernietigen.”

Enoch 78 | Enoch | Enoch 80

Share