Enoch 15

Chanówkh (Enoch) 15

1. Toen richtte Yâ-hwéh zich tot mij en sprak tot mij en ik hoorde Zijn stem: “Hoor, en wees niet bang, o rechtvaardige Chanówkh, jij schrijver van gerechtigheid; nader tot hier en hoor Mijn stem. Ga; zeg tot de Wachters van de hemel, die je gezonden hebben om voor hen te bidden: “Je moet bidden voor de mensen, en niet de mensen voor jullie. 2. “Waarom heb je de verheven en reine hemel, die eeuwig duurt, verlaten en je met vrouwen ingelaten; heb je je verontreinigd met de dochters van de stoffelijke mens (‘âthâ´m) en heb je vrouwen genomen als de zonen van de aarde en reuzen voortgebracht? 3. “Jullie, die geestelijk rein zijn en een eeuwig leven leiden, hebben je verontreinigd met het bloed van vrouwen en hebben je voortgeplant met het bloed van het vlees en hebben net als de zonen van de stoffelijke mens (‘âthâ´m) vlees en bloed begeerd, 4. zoals zij die sterven en vergaan. 5. “Daarom heb Ik hen vrouwen gegeven, opdat zij zwanger zouden worden en zonen van hen zouden voortbrengen en opdat zij niet afwezig zouden zijn op aarde. 6. “Maar wat jullie betreft, je bent van den beginne geestelijk gemaakt en leeft een eeuwig leven, onsterfelijk voor alle geslachten der wereld. 7. “Daarom heb ik voor jullie geen vrouwen gemaakt, want omdat je geestelijk bent, woon je in de hemel. 8. “De reuzen nu, die uit geest en vlees geboren zijn, zullen op aarde “boze geesten” genoemd worden, en hun woonplaats zal op aarde zijn. De boze geesten zullen voortkomen uit hun vlees, want zij zijn geboren uit sterfelijke mensen en hun begin en hun voornaamste grondslag was van de zuivere Wachters. De boze geesten zullen op de aarde zijn, en zij zullen “de geesten van de kwaadaardigen” worden genoemd. De woonplaats van de geesten van de hemel zal in de hemel zijn, maar op aarde zal de woonplaats zijn van aardse geesten, die op de aarde zijn voortgebracht.(16) 9. “De geesten van de reuzen, zullen zijn als tirannen(17), die op de aarde teisteren, onderdrukken, binnenvallen, vechten en vernietigen en 10. zij zullen weeklagen veroorzaken. Hoewel zij niet zullen eten, zullen zij honger en dorst hebben [Luwqá’ 11:24], en zij zullen schade aanrichten, en deze geesten zullen opstaan tegen de zonen van de stoffelijke mens (‘âthâ´m), en tegen de vrouwen, want zij komen uit hen voort tijdens de dagen van slachting en verwoesting.

(16) Let op de vele implicaties van vers 3-8 betreffende de oorsprong van de boze geesten. Merk op dat zij op de oppervlakte van de aarde verblijven (wonen), en dat ernaar wordt verwezen in Openbaring en enkele andere eindtijdvoorspellingen.
(17) De betekenis van Nphilíym is kerels, pestkoppen en tirannen.

Enoch 14 | Enoch | Enoch 16

Share