92

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 92

92:1 Het is goed om Yahweh te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, o Allerhoogste;
92:2 in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten,
92:3 op het tiensnarig instrument en op de luit, bij snarenspel op de harp.
92:4 Want U hebt mij verblijd, Yahweh, met Uw daden; ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.
92:5 O Yahweh, hoe groot zijn Uw werken, zeer diep zijn Uw gedachten.
92:6 Een onverstandig man weet hier niets van en een dwaas begrijpt dit niet:
92:7 wanneer de goddelozen groeien als gras en allen die onrecht bedrijven, bloeien om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!
92:8 Maar U, Yahweh, bent de Allerhoogste, voor eeuwig.
92:9 Want zie, Uw vijanden, o Yahweh, want zie, Uw vijanden zullen omkomen; allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.
92:10 Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os, ik ben met verse olie overgoten.
92:11 Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden; mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt die tegen mij opstaan.
92:12 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.
92:13 Wie in het huis van Yahweh geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze Elohim.
92:14 In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn,
92:15 om te verkondigen dat Yahweh waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 91 | Psalm 93

Share