De moslims van Rajasthan

Rajasthan, IndiaDe groep moslims in de West-Indiase staat Rajasthan bestaat uit ongeveer 60 verschillende bevolkingsgroepen. De etnische groepen Pathan, Shaikh and Sayyid zijn enkele van de bekendste groepen. Van de naar schatting 61 miljoen Rajasthani bestaat 88% uit hindoes. Moslims vormen 8,5% van de totale bevolking. Sikhs 1,4% en Jains 1,2%. Er leven in totaal bijna 5 miljoen moslims in deze Indiase staat, die wordt gedomineerd door de Thar woestijn. In totaal is Rajasthan 342.000 vierkante kilometer groot, vergelijkbaar met de helft van Frankrijk met ongeveer hetzelfde inwonertal.

De moslims spreken hoofdzakelijk Hindoestaans, een mengtaal van het Hindi en het Urdu. Als het op lezen aankomt, maken de meeste moslims echter gebruik van het Hindi. Dit heeft tot gevolg dat leesmateriaal moet worden omgezet in een schrijftaal die voor hen gemakkelijk te volgen is. De Bijbel is volledig beschikbaar in het Undu, maar een volledige Bijbelvertaling in het Hindoestaans is er nog niet. Hier is grote behoefte aan, want ze zouden hierdoor beter kunnen begrijpen wat de God van de hemel en de aarde hen door zijn Woord te zeggen heeft. Jonge kinderen leren meestal Urdu in religieuze scholen (Madrasas), maar als ze ouder worden, lezen ze meestal alleen het Hindi-schrift (en niet het Urdu, wat eigenlijk hun traditionele religieuze taal is).

De verschillende moslimbevolkingsgroepen zijn evenwichtig vertegenwoordigd in de hoofdstad Jaipur. Moslims in Rajasthan hebben een grote verscheidenheid aan banen. Sommigen werken in het toerisme, anderen als riksja bestuurder (zowel op de fiets als per auto), maar ook als steenhouwer, kleermaker, slager, winkelier en in andere beroepen. In de meer landelijke gebieden zijn de meeste moslims agrariër.

Christenen hebben moslims over Jezus Christus en over de Bijbel verteld aan de hand van een eenvoudige ‘kurbaan’-vertelling. Hiermee worden de belangrijste offers in zowel het Oude als het Nieuwe Testament doorgegeven. Deze aanpak maakt duidelijk dat de dood van Isa Al-Masih (Jezus de Messias) het grootste offer was dat verzoening tot stand bracht. Door zijn dood en opstanding verwierf Jezus verlossing voor hen. Nieuwe gelovigen komen tegenwoordig bij elkaar voor hun eredienst in huisgroepen die ‘jamats’ genoemd worden.

Vlag van India

India

Kaart van India

Kaart van India

Ook leggen christenen in Rajasthan hun getuigenis door aan de handel van de Bijbel te vertellen over de ervaringen die hun leven hebben veranderd. Sommigen kunnen via mondelinge overlevering al vrij goed doorgeven wat de Bijbel zegt over God en de mensheid. Dit is een uitstekend hulpmiddel voor de ongeletterde gelovigen én voor degenen die op zoek zijn naar de waarheid. Het is geweldig om te horen welke verandering ze in hun leven doormaken sinds ze Jezus Christus hebben leren kennen. Als je bidt tot de Heer, wil je dan ook de moslims van Rajasthan voor Zijn troon brengen?

Gebed

  • Ik bid voor de moslims in Rajasthan die Jezus Christus in al zijn volheid hebben leren kennen en die gehoorzaam willen zijn aan de enige ware en levende God. Ik bid dat hun geloof zich verder verdiept naarmate zij van dag tot dag meer gaan ervaren wat het is te sterven en te overwinnen in Christus. Om dit te bereiken is een volledige Bijbelvertaling in het Hindoestaans gewenst.
  • Ik bid ook dat deze mensen vrijmoedig zullen blijven getuigen naar anderen en dat Jezus Christus hierdoor verheerlijkt wordt. Ze hebben te maken met tegenstand (Handelingen 4:27-31).
  • Ik bid voor de moslims van Rajasthan uit elke genoemde bevolkingsgroep (de etnische groepen van de Pathan, de Shaikh en de Sayyid) opdat zij Jezus Christus zullen aanroepen voor hun behoud (Handelingen 4:12).
Share

Laat een reactie achter