37

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 37

37:1 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen.
37:2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
37:3 Vertrouw op Yahweh en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.
37:4 Schep vreugde in Yahweh, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
37:5 Vertrouw uw weg aan Yahweh toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
37:6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.
37:7 Zwijg voor Yahweh en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
37:8 Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.
37:9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie Yahweh verwachten, die zullen de aarde bezitten.
37:10 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
37:11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.
37:12 De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige, hij knarsetandt over hem.
37:13 Yahweh lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt.
37:14 De goddelozen hebben het zwaard getrokken en hun boog gespannen, om de ellendige en de arme neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen.
37:15 Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, hun bogen zullen gebroken worden.
37:16 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen.
37:17 Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar Yahweh ondersteunt de rechtvaardigen.
37:18 Yahweh kent de dagen van de oprechten, hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven.
37:19 Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil, in dagen van honger worden zij verzadigd.
37:20 Maar de goddelozen komen om; de vijanden van Yahweh zijn als het kostbaarste van de lammeren: zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen.
37:21 De goddeloze leent en betaalt niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft.
37:22 Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde erven; maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid.
37:23 De voetstappen van die man worden door Yahweh vastgezet, Hij vindt vreugde in zijn weg.
37:24 Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want Yahweh ondersteunt zijn hand.
37:25 Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood.
37:26 De hele dag ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot zegen.
37:27 Keer u af van het kwade, doe het goede en bewoon de aarde voor eeuwig.
37:28 Want Yahweh heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.
37:29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen.
37:30 De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, zijn tong spreekt het recht.
37:31 De wet van zijn Elohim is in zijn hart; zijn schreden wankelen niet.
37:32 De goddeloze loert op de rechtvaardige en probeert hem te doden,
37:33 maar Yahweh geeft hem niet over in zijn hand en verklaart hem niet schuldig, wanneer hij geoordeeld wordt.
37:34 Wacht op Yahweh en houd u aan Zijn weg. Dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten; u zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.
37:35 Ik heb een gewelddadige goddeloze gezien, die zich wijd vertakte als een bladerrijke inheemse boom.
37:36 Maar hij ging voorbij, en zie, hij was er niet meer; ik zocht hem, maar hij was niet te vinden.
37:37 Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn.
37:38 Maar de overtreders worden tezamen weggevaagd, het einde van de goddelozen wordt afgesneden.
37:39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van Yahweh, hun kracht ten tijde van benauwdheid.
37:40 En Yahweh zal hen helpen en bevrijden: Hij zal hen bevrijden en verlossen van de goddelozen, want zij hebben hun vertrouwen in Hem gesteld.

Psalm 36 | Psalm 38

Share