Lied 23

Lied (Psalm) 23

Yâ-hwéh is mijn Herder

1. Een psalm van David. Yâ-hwéh is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van Yâ-hwéh blijven tot in lengte van dagen.

Lied 22 | Lied 24

Share