Enoch 95

Chanówkh (Enoch) 95

1. Blijf hopen, o rechtvaardigen, want de misleiders zullen plotseling van voor jou vergaan en je zult over hen heersen, naar jouw wens. 2. In de dag van het lijden van de misleiders [~Grote vervolging] zullen je zonen opstijgen en vliegen als adelaars en je nest zal hoger zijn dan dat van de condors; als eekhoorns zul je klimmen en als kleine hazen zul je in staat zijn in de holten der aarde en in de spleten der rotsen te gaan, ver voor altijd van de aanwezigheid van de oneerbiedigen, 3. die als sirenen over je zullen zuchten en huilen vanwege jou. 4. Daarom zul je degenen die jou verontrusten niet vrezen, want het herstel zal onder jullie worden verdeeld, een stralend licht zal je verlichten en je hebt acht geslagen op het woord van rust uit de hemel. [Handelingen 4:12] Wee jou, misleider, want je rijkdom geeft je de schijn van rechtvaardigen, maar je hart veroordeelt je dat je een misleider bent, en het zal een getuigenis zijn tegen jou en je slechte werken. 5. Wee jij die je voedt met het beste van het graan, die wijn drinkt in grote bekers en met je macht de nederigen vertrapt. [MattithYâ ́huw 24:48-51] 6. Wee jij die elk moment vers water kunt drinken maar het niet doet, want elk moment zul je je vergelding ontvangen: je zult verteerd worden en tot de laatste druppel uitgewrongen, omdat je de Fontein des Levens hebt verworpen. 7. Wee jij, die het ongeloof, het bedrog en de hoon smeedt, want tegen jou zal een gedenkteken voor misdaden zijn! 8. Wee jij die de rechtvaardigen met geweld onderdrukt, want de dag van je verderf komt eraan, de dag van je oordeel; en in die tijd zullen er talrijke goede dagen komen voor de rechtvaardigen, zelfs tijdens de periode van je oordeel. (1000-jarige Dag van Yâ-hwéh / Dag van de Toorn)

Enoch 94 | Enoch | Enoch 96

Share