Lied 38

Lied (Psalm) 38

1. O Yâ-hwéh, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. 2. Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, Uw hand is op mij neergekomen. 3. Er is niets gezonds aan mijn lichaam door Uw gramschap, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. 4. Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd, als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. 5. Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. 6. Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt; de hele dag ga ik in het zwart gehuld. 7. Want mijn lendenen zijn volledig ontstoken, er is niets gezonds aan mijn lichaam. 8. Ik ben bezweken en volkomen verbrijzeld; ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart. 9. Yâ-hwéh, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen. 10. Mijn hart gaat tekeer, mijn kracht laat mij in de steek; ook het licht in mijn ogen, alsof ik geen ogen heb. 11. Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag, zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan. 12. Wie mij naar het leven staan, spannen valstrikken; wie mijn onheil zoeken, spreken schadelijke woorden en bedenken de hele dag listen. 13. Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet. 14. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen weerwoord is. 15. Maar op U, O Yâ-hwéh, hoop ik; U zult verhoren, O Yâ-hwéh mijn Almachtige. 16. Want ik zei: “Laten zij zich toch over mij niet verblijden!” Zou mijn voet wankelen, zij zouden zich tegen mij verheffen. 17. Ja, ik dreig te struikelen, mijn smart staat voortdurend vóór mij. 18. Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. 19. Maar mijn vijanden zijn in leven en worden machtig; wie mij om valse redenen haten, worden talrijk. 20. Wie kwaad voor goed vergelden, zijn mijn tegenstanders, omdat ik het goede najaag. 21. Verlaat mij niet, O Yâ-hwéh: O mijn Almachtige, blijf niet ver van mij. 22. Kom mij spoedig te hulp, O Yâ-hwéh, mijn heil!

Psalm 37 | Psalmen | Psalm 39

Share