38

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 38

38:1 O Yahweh, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid.
38:2 Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, Uw hand is op mij neergekomen.
38:3 Er is niets gezonds aan mijn lichaam door Uw gramschap, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde.
38:4 Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd, als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.
38:5 Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid.
38:6 Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt; de hele dag ga ik in het zwart gehuld.
38:7 Want mijn lendenen zijn volledig ontstoken, er is niets gezonds aan mijn lichaam.
38:8 Ik ben bezweken en volkomen verbrijzeld; ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart.
38:9 Yahweh, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen.
38:10 Mijn hart gaat tekeer, mijn kracht laat mij in de steek; ook het licht in mijn ogen, alsof ik geen ogen heb.
38:11 Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag, zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan.
38:12 Wie mij naar het leven staan, spannen valstrikken; wie mijn onheil zoeken, spreken schadelijke woorden en bedenken de hele dag listen.
38:13 Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet.
38:14 Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen weerwoord is.
38:15 Maar op U, O Yahweh, hoop ik; U zult verhoren, O Yahweh mijn Elohim.
38:16 Want ik zei: Laten zij zich toch over mij niet verblijden! Zou mijn voet wankelen, zij zouden zich tegen mij verheffen.
38:17 Ja, ik dreig te struikelen, mijn smart staat voortdurend vóór mij.
38:18 Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde.
38:19 Maar mijn vijanden zijn in leven en worden machtig; wie mij om valse redenen haten, worden talrijk.
38:20 Wie kwaad voor goed vergelden, zijn mijn tegenstanders, omdat ik het goede najaag.
38:21 Verlaat mij niet, O Yahweh: O mijn Elohim, blijf niet ver van mij.
38:22 Kom mij spoedig te hulp, O Yahweh, mijn heil!

Psalm 37 | Psalm 39

Share