9

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 9

9:1 De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd, Haar zeven pilaren uitgehakt.
9:2 Zij heeft Haar vee geslacht, Haar wijn gemengd, ook heeft Zij Haar tafel gereedgemaakt.
9:3 Zij heeft Haar dienstmeisjes uitgezonden: Zij roept op de toppen van de hoogten van de stad.
9:4 Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt Zij:
9:5 Kom, eet van Mijn brood en drink van de wijn die Ik gemengd heb.
9:6 Verlaat de onverstandige dingen en leef, en begeef u op de weg van het inzicht.
9:7 Wie een spotter bestraft, laadt schande op zich, en wie een goddeloze terechtwijst, draagt zijn schandvlek.
9:8 Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben.
9:9 Geef onderricht aan een wijze, en hij zal nog wijzer worden, onderwijs een rechtvaardige, en hij zal inzicht vermeerderen.
9:10 Het beginsel van wijsheid is de vrees voor Yahweh en de kennis van de heiligen is inzicht.
9:11 Want door Mij zullen uw dagen talrijk worden, en zullen jaren van leven u worden toegevoegd.
9:12 Als u wijs bent, bent u wijs ten bate van uzelf. Bent u een spotter, dan moet u dat alleen dragen.
9:13 Vrouwe Dwaasheid is onrustig, louter onverstand: zij heeft nergens weet van.
9:14 Zij zit bij de deur van haar huis, op een troon, op de hoogten van de stad
9:15 om naar de voorbijgangers op de weg, die rechtdoor willen gaan, te roepen:
9:16 Wie ook maar onverstandig is, laat hij van zijn weg hiernaartoe afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij:
9:17 Gestolen water is zoet, en in het geheim genuttigd brood is aangenaam.
9:18 Maar men weet niet dat daar gestorvenen liggen, haar genodigden liggen in de diepten van de hel.

Spreuken 8 | Spreuken 10

Share