India

Gebed voor de bevolkingsgroepen

Als onderdeel van onze inzet om te bidden voor de bevolkingsgroepen in de wereld die het minst bereikt zijn, vragen wij je gebed voor de groepen van de lijst onderaan deze pagina. Hier staan de 25 Indiase moslimvolken van meer dan 100 000 mensen waar geen getuigenis van het evangelie weerklinkt en waar nog geen plaatselijke christengemeenschappen zijn. Deze groepen zijn tot dusver niet alleen verstoken gebleven van het evangelie, er zijn ook geen boodschappers die hen actief het Goede Nieuws brengen. Het lot van de Kunjra, genoemd in de volgende paragraaf, is kenmerkend voor de situatie van veel andere bevolkingsgroepen.

De Kunjra bevolkingsgroep

De Kunjra bevolkingsgroep woont in de Indiase staat Bihar, één van de staten met soennitische moslims waar het kastenstelsel nadrukkelijk aanwezig is. In religieus opzicht is het kastenstelsel van de soennieten overigens wezenlijk anders dan het kastenstelsel van de hindoes. Het moslimstelsel schrijft sociale status niet alleen toe aan afkomst en geboorte, maar het bepaalt vaak ook welk beroep mensen uitoefenen en welke maatschappelijke rol zij vervullen. De Kunjra staan over het algemeen laag op de ladder van dit kastenstelsel. Van oudsher bestaat het volk vooral uit boeren en verkopers van groente en fruit. Ze zijn bovendien meestal analfabeet. De bevolkingsgroep is relatief groot in aantal en kiest vaak voor huwelijken onderling.

Voor zover na te gaan zijn er geen christenen onder de Kunjra. Het is niet zo dat ze het evangelie verwerpen; ze hebben het simpelweg nog nooit gehoord. Er is erg weinig bekend over de Kunjra. Gebed is dan ook essentieel als we het Goede Nieuws van Jezus Christus aan hen bekend willen maken.

Gebed

  • Ik bid dat er meer informatie beschikbaar komt over de Kunjra en de andere bevolkingsgroepen op de lijst.
  • Ik bid dat God toegewijde arbeiders vindt die bereid zijn om onder de Kunjra en de andere bevolkingsgroepen te gaan wonen, zodat zij de liefde van Jezus Christus mogen doorgeven.
  • Ik vraag U, Heer, om gebedsteams voor deze bevolkingsgroepen.

‘Opdat men op aarde uw weg kenne,
Onder alle volken uw heil.
Dat de volken U loven, o God;
Dat de volken altegader U loven’ (Psalm 67:3-4)

Bevolkingsgroep – Aantal

Kunjra: 822.140
Turk: 530.187
Makhmi : 469.871
Sudhan: 446.757
Rawther: 68.072
Bhatiara: 259.188
Mahur: 243.687
Jasjkun: 235.511
Bhatia: 190.957
      Jhojha: 175.779
Nikari: 147.684
Baloch: 129.950
Molesalam: 128.738
Pathan (Marwadi): 215.895
Shaikh (Marathi): 2.429.481
Shaikh (Marwadi): 1.541.534
Shaikh (Gujarati): 1.057.975
      Shaikh (Maithili): 774.017
Shaikh (Magadi): 322.135
Shaikh (Oriya): 235.524
Shaikh (Mewari): 151.368
Shaikh (Konkani): 116.051
Shaikh (Dhundari): 404.463
Shaikh (Nimadi): 110.046
Shaikh (Shekhwati): 222.665
Totaal: 12.043.675
Share