Nieuw!

Lezen: 2 Korintiërs 5:17-6:1
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (vers 17)

Ooit stonden we in Warschau te wachten op de bus naar Amsterdam. Nog even checkte ik mijn buskaartje – o nee! We stonden op het verkeerde station! In de drukkende hitte en met zware rugzakken renden we naar het andere station. We haalden de bus, maar erg aangenaam gezelschap was ik niet die dag. En zo gaat het wel vaker op reis. Ik ben moe en dingen gaan verkeerd; dat haalt kanten in me naar boven die ik liever niet zou zien. Misschien herken jij dat ook wel. Eén man die dat zeker ook zo ervoer is Paulus. Zijn reizen waren een stuk zwaarder dan de mijne (zie 2 Korintiërs 11:23-27). En steeds weer viel zijn eigen reactie hem tegen. ‘Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik’ (Romeinen 7:18). Wat kunnen we doen als we tekortschieten? We mogen vergeving vragen – van de ander en van God. En dan het goede nieuws: God heeft al voor een oplossing gezorgd, aan het kruis van Golgota. ‘God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.’ Jezus Christus neemt onze fouten op zich en rekent ermee af. We zijn nieuwe mensen! Vrij van zonde mogen we voor Gods troon komen.
Hoeft er dan nooit meer iets te veranderen in ons leven? Jawel, de Bijbel roept ons op om ‘onszelf [te] reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven [te] heiligen’ (2 Korintiërs 7:1). Maar dat hoeven we niet alleen te doen; de heilige Geest geeft ons de kracht.

HEER, dank U voor uw genade. Dank U dat U mij tot een nieuwe schepping hebt gemaakt door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Share

Laat een reactie achter