1 Timoteüs 3

1 Timoteüs 3

1. Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van ouderling, begeert hij een voortreffelijk werk. 2. Een ouderling nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, 3. niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. 4. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid. 5. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van Yâ-hwéh zorg dragen? 6. Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. 7. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. 8. De (be)dienaars moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst, 9. en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. 10. Ook zij moeten eerst beproefd worden; daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn. 11. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. 12. De (be)dienaars moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. 13. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Yâhuwshúa`. 14. Deze dingen schrijf ik je, in de hoop spoedig naar je toe te komen. 15. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet je nu hoe men zich moet gedragen in het huis van Yâ-hwéh, dat is de gemeente van de levende Yâ-hwéh, zuil en fundament van de waarheid. 16. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de eerbied: Yâ-hwéh is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

1 Timoteüs 2 | 1 Timoteüs | 1 Timoteüs 4

Share