86

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 86

86:1 O Yahweh, neig Uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm.
86:2 Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunsteling; U, mijn Elohim, verlos Uw dienaar, die op U vertrouwt.
86:3 Wees mij genadig, o Yahweh, want ik roep tot U de hele dag.
86:4 Verblijd de ziel van Uw dienaar, want tot U, Yahweh, hef ik mijn ziel op.
86:5 U, Yahweh, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan barmhartigheid voor allen die U aanroepen.
86:6 O Yahweh, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden.
86:7 In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij.
86:8 Onder de elohims is niemand U gelijk, o Yahweh; werken als de Uwe zijn er niet.
86:9 Al de volken, die U gemaakt hebt, o Yahweh, zullen komen, zich voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren.
86:10 Want U bent groot en doet wonderen, U bent Elohim, U alleen.
86:11 Leer mij, Yahweh, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.
86:12 Yahweh, mijn Elohim, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig eren.
86:13 Want Uw barmhartigheid is groot over mij, U hebt mijn ziel aan het diepst van de hel ontrukt.
86:14 O Elohim, hoogmoedigen staan tegen mij op, een horde geweldplegers staan mij naar het leven, zij houden U niet voor ogen.
86:15 Maar U, o Yahweh, bent een barmhartig en genadig Elohim, geduldig en rijk aan barmhartigheid en trouw.
86:16 O wend U tot mij en wees mij genadig, geef Uw dienaar Uw kracht, verlos de zoon van Uw dienares.
86:17 Doe aan mij een teken ten goede; zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer U, Yahweh, mij geholpen en getroost hebt.

Psalm 85 | Psalm 87

Share