Lied 86

Lied (Psalm) 86

1. Een gebed van David. O Yâ-hwéh, neig Uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. 2. Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunsteling; U, mijn Almachtige, verlos Uw dienaar, die op U vertrouwt. 3. Wees mij genadig, o Yâ-hwéh, want ik roep tot U de hele dag. 4. Verblijd de ziel van Uw dienaar, want tot U, Yâ-hwéh, hef ik mijn ziel op. 5. U, Yâ-hwéh, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan barmhartigheid voor allen die U aanroepen. 6. O Yâ-hwéh, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden. 7. In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij. 8. Onder de machtigen (idolen) is niemand U gelijk, o Yâ-hwéh; werken als de Uwe zijn er niet. 9. Al de volken, die U gemaakt hebt, o Yâ-hwéh, zullen komen, zich voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren. 10. Want U bent groot en doet wonderen, U bent Yâ-hwéh, U alleen. 11. Leer mij, Yâ-hwéh, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen. 12. Yâ-hwéh, mijn Almachtige, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig eren. 13. Want Uw barmhartigheid is groot over mij, U hebt mijn ziel aan het diepst van de hel ontrukt. 14. O Yâ-hwéh, hoogmoedigen staan tegen mij op, een horde geweldplegers staan mij naar het leven, zij houden U niet voor ogen. 15. Maar U, o Yâ-hwéh, bent een barmhartige en genadige Almachtige, geduldig en rijk aan barmhartigheid en trouw. 16. O wend U tot mij en wees mij genadig, geef Uw dienaar Uw kracht, verlos de zoon van Uw dienares. 17. Doe aan mij een teken ten goede; zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer U, Yâ-hwéh, mij geholpen en getroost hebt.

Psalm 85 | Psalmen | Psalm 87

Share