149

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 149

149:1 Loof Yahweh. Zing Yahweh een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.
149:2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.
149:3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans, voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.
149:4 Want Yahweh is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.
149:5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.
149:6 Elohims lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand,
149:7 om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën,
149:8 om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,
149:9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dat zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn. Loof Yahweh.

Psalm 148 | Psalm 150

Share