Lied 149

Lied (Psalm) 149

1. Loof Yâ-hwéh. Zing voor Yâ-hwéh een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen. 2. Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning. 3. Laten zij Zijn Naam loven in reidans, voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. 4. Want Yâ-hwéh is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met redding. 5. Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. 6. Yâ-hwéh’s lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, 7. om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën, 8. om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, 9. om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dat zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn. Loof Yâ-hwéh.

Psalm 148 | Psalmen | Psalm 150

Share