De prediking op vrijdag

Iedere vrijdag gaan enkele honderden moslims over de hele wereld net na het middaguur op weg naar de moskee. Er zijn plaatsen waar vrijwel de totale mannelijke bevolking naar de moskee gaat om naar een preek van een religieuze leider te luisteren. De preek wordt vaak gebracht door degene die het gebed leidt (de imam), maar dit is niet altijd het geval. Preken kunnen betrekking hebben op de meest uiteenlopende onderwerpen. In het algemeen bestaat de preek uit morele en geestelijke leiding voor het dagelijks leven, waarbij geput wordt uit de Koran, de overleveringen over het leven van Mohammed en voorbeelden uit de geschiedenis van de islam. In sommige landen gebruiken moslimvoorgangers hun preek om mensen te vertellen dat ze het leven van hun kinderen niet moeten laten overheersen door tv en internet. Soms wordt er ingehaakt op internationale ontwikkelingen, op het Palestijnse volk en andere onderwerpen. Religieuze leiders krijgen vaak instructies van regeringen die willen voorkomen dat de kansel wordt gebruikt voor radicale doeleinden.

In grote steden als Pesjawar en Quetta (in Pakistan), maar ook in honderden dorpen en gehuchten die tussen deze steden liggen, horen duizenden grotendeels ongeletterde mannen van de Pashtun-stam vandaag weer een preek. Hun stamverwanten in Afghanistan horen gelijkaardige boodschappen. Velen van hen zijn schaapherder of boer. De kans bestaat dat velen van hen positief zullen reageren op de gelijkenissen van Jezus Christus als ze deze te horen zouden krijgen. Helaas doen velen van hen ook mee aan de drugshandel in dit gebied, waarbij ze net genoeg verdienen om van te leven.

De 25 miljoen Pashtuns zijn al decennialang vertrouwd met oorlog, drugshandel en islamitisch fundamentalisme. Ze bevinden zich in het moeras van het kwaad. Pashtun vrouwen zijn over het algemeen druk bezig met dagelijkse werkzaamheden, ze maken elke dag trouw het eten klaar en zorgen voor hun kinderen. Zij onderwerpen zich aan hun echtgenoten en dragen in het openbaar een sluier. Ze weten dat ze hulp nodig hebben bij allerlei praktische zaken in hun leven. Daarom laten ze zich in met allerlei occulte praktijken in de hoop op een beter leven met meer voorspoed in een wereld met veel onbekende dingen. Ze zoeken naar oplossingen, maar de duisternis kleeft hen aan. Er zijn erg weinig christenen in de thuislanden van de Pashtun, Pakistan en Afghanistan.

Gebed

  • Ik bid voor de leiders van de moskeeën die vandaag een preek verzorgen. Ik bid dat hun ijver voor God geworteld zal worden in ware kennis van God (Romeinen 10:1-3). Ik bid dat God Zichzelf zal openbaren in het leven van islamitische predikers. Ik bid ook voor de moslimmannen die in mijn omgeving prediken in de moskee.
  • Ik bid voor het volk van de Pashtun. Dit volk leeft in grote duisternis en moeite. Ik bid om Gods ingrijpen, waardoor de gemeenschappen in Pashtun werkelijke bevrijding mogen ervaren.
  • Ik bid dat de dorpen in de bergen waar Al Qaida zijn toevlucht heeft gezocht een echte verandering zullen doormaken door Jezus Christus. Hij is de Hoop voor de wereld. Hij is de ware Verlosser. Hij brengt echte vrede. (Jesaja 9:6-7).
  • In de meeste moskeeën in België en Nederland is de vrijdagpreek nog in het Arabisch of Turks. Dat zal spoedig veranderen in het Nederlands. Ook de stijl zal steeds meer rekening houden met de Belgische en de Nederlandse cultuur. Ik bid dat er geen gemeenteleden overgaan tot de islam, maar dat we steeds beter worden met de moskeegemeenschap in gesprek te komen over het evangelie, door Jezus Christus, Gods zoon en onze Heer.
Share

Laat een reactie achter