Lied 120

Lied (Psalm) 120

Gebed om bescherming

1. Een pelgrimslied. Ik riep tot Yâ-hwéh in mijn benauwdheid, en Hij verhoorde mij. 2. Yâ-hwéh, red mijn ziel van de valse lippen, van de tong vol bedrog. 3. Wat zal de tong vol bedrog je geven? Wat zal die aan je toevoegen? 4. Scherpe pijlen van een machtig man, en gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij. 5. Wee mij, dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf, dat ik woon in de tenten van Kedar. 6. Mijn ziel heeft lang gewoond bij hen die de vrede haten. 7. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, voeren zij oorlog.

Psalm 119 | Psalmen | Psalm 121

Share