Sabah en Sarawak in Oost-Maleisië

blz46_Sabah_Sarawak MaleisiëSabah, bekend als ‘het land beneden de wind’, wordt gedomineerd door de hoogste berg van Borneo, de Kinabalu (4175 meter). Sabah heeft een grotere moslimbevolking dan Sarawak, maar het aantal Maleisiërs is even groot. Het grotere aandeel van Moslims – van uiteenlopende etnische herkomst – is mede veroorzaakt door de instroom van illegale immigranten en vluchtelingen uit Indonesië en het zuidelijk deel van de Filippijnen, uit de bevolkingsgroepen van de Badjau, de Bisaya en de Bonggi.

Kaart van Maleisië

Kaart van Maleisië

Sarawak is beter bekend als het gebied van de koppensnellers op Borneo. Veel van deze bevolkingsgroepen wonen nog steeds stroomopwaarts in traditionele langhuizen. De Maleisiërs in Sarawak wonen in dorpen aan de kust, die het moeten hebben van landbouw en visserij. In de steden zijn de Maleisiërs goed vertegenwoordigd in overheidsdiensten. Hoewel de Maleisiërs een minderheid vormen in Sarawak, worden andere belangrijke moslimbevolkingsgroepen vaak meegeteld in hun aantal. Zo bekleden de Melanau, één van de grootste minderheidsgroeperingen van Sarawak, vaak hoge posities binnen de rijksoverheid. Dat geldt ook voor de bevolkingsgroepen van de Kadayan, de Tatau en de Sebob.

Vlag van Maleisië

Vlag van Maleisië

De oerwouden van Borneo behoren tot de meest ongerepte oerwouden ter wereld. Recentelijk vormden zij het decor van veel protesten tegen de ongebreidelde houtkap, die geleid heeft tot ontbossing en vernietiging van de natuurlijke woonplaatsen van veel dieren. Sarawak, een gebied met snelstromende rivieren, krijgt eveneens te maken met ingrijpende plannen die de flora en fauna zullen aantasten, zoals de bouw van een waterkrachtcentrale en de bijbehorende aanleg van dammen. Toch bezit het eiland Borneo nog steeds een sterke natuurlijke mystiek, en een toenemend aantal inwoners raakt betrokken bij pogingen om de rijkdom aan planten en dieren te behouden.

Temidden van een meerderheid van moslims zijn enkele christelijke gemeenschappen ontstaan die tot de meest levendige en snelst groeiende van heel Zuidoost-Azië gerekend mogen worden. Deze gemeenschappen van gelovigen, die ontstonden temidden van de inheemse bevolkingsgroepen in Oost-Maleisië, zijn meermalen getuige geweest van het werk van Gods hand. Er zijn opwekkingen gaande en in heel Sabah hebben verscheidene groepen een bijzondere invloed op hun omgeving. Bij de volkstelling die in 2000 plaatsvond in Sarawak zei 43% van de bevolking te geloven in de Messias, grote aantallen leden van inheemse groepen omarmen het christelijk geloof. Een echte doorbraak van het christelijk geloof kan ook een positieve uitwerking hebben op de bevolking van het andere (westelijke) deel van Maleisië, het schiereiland.

Gebed

  • Ik vraag U, Heer, dat U christenen wil inspireren om hun geloof nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen in gesprekken met hun moslimburen en -collega’s op het werk.
  • Ik bid dat U, Heer, voorziet in mensen met verschillende geestelijke bedieningen, die bereid zijn de christengelovigen te ondersteunen en moslims te helpen bij het ontdekken van het Goede Nieuws.
  • Ik bid dat er binnen elke moslimgemeenschap een groep inheemse christenen mag ontstaan die van invloed is op zijn omgeving.
  • Voor christengemeenschappen die geïnteresseerde of bekeerde moslims in hun midden willen opnemen, liggen er uitdagingen. Ik bid voor hen bij het zoeken naar wegen om nieuwe gelovigen te helpen.

Dat alles vraag ik U, Heer God, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Share