Soedan

SoedanGebed voor de bevolkingsgroepen

Soedan is een land dat honderden bevolkingsgroepen en stammen kent, die kunnen worden onderverdeeld naar hun verschillende etniciteit, taal en cultuur. Een onderzoeker heeft op basis van deze kenmerken ongeveer 2200 groepen onderscheiden, met inbegrip van plaatselijke stammen en clans. Van de in totaal 36 bevolkingsgroepen van meer dan 100.000 mensen worden er hieronder 15 genoemd die christenen ter plaatse beschouwen als de groepen die in Soedan het meest behoefte hebben aan het evangelie.

Bij geen van deze groepen is sprake van consequente en langdurige zendingsactiviteiten in de eigen taal, niet van buitenlanders noch van Soedanese christenen. Bij elkaar opgeteld omvatten deze 15 groepen meer dan 20 miljoen mensen. Voor zover bekend bevindt zich hieronder geen enkele christen.

 1. Daju
 2. Danaagla/Kanuuz
 3. Darfur NSA (Noord-Soedanese Arabieren)
 4. Fellata: (taal: Fulani)
 5. Fellata: (taal: Hausa)
 6. Kanuri
 7. Kordofan NSA
 8. Masalit
 9. Nijl-regio NSA
 10. Noordelijke regio NSA
 11. Oostelijke regio NSA
 12. Rashaida
 13. Witte Nijl-regio NSA
 14. Zaghawa
 15. Zuidoostelijke regio NSA


Een bevolkingsgroep kan hier worden omschreven als ‘dé grootste groep mensen die van zichzelf vindt dat ze een gemeenschappelijke affiniteit hebben en waarbinnen het evangelie kan worden verspreid zonder dat er duidelijke belemmeringen optreden bij het begrijpen en accepteren ervan.’ Deze belemmeringen kunnen verschillend van aard zijn: (1) religieus (2) taalkundig (3) sociaal en (4) geografisch (Soedan is het grootste land van Afrika).

De Daju bevolkingsgroep

De Daju (nummer één op de lijst) wonen in Westelijk Soedan en in het oosten van Tsjaad. Het zijn voornamelijk landbouwers en hun economie bestaat hoofdzakelijk uit de productie van graan. Men oogst onder meer gierst, sorghum en tarwe. Ook leeft men hier en daar van de jacht. In totaal wonen er circa 150.000 Daju in Soedan (in Tsjaad en Soedan samen zijn het er rond de 260.000).

vlag van Soedan

Vlag van Soedan

Kaart van Soedan

Kaart van Soedan

De Daju zijn al sinds de 15e eeuw een moslimvolk. Ze eerbiedigen de Koran en alle eden en geloften zijn gebaseerd op de voorschriften in dit boek. Hoewel de Daju dagelijks islamitisch onderwijs volgen, houden ze zich niet altijd strikt aan de regels. Het vrijdaggebed in de moskee wordt niet door iedereen bijgewoond en de voorgeschreven beperking van het gebruik van alcohol wordt vaak genegeerd. Daar komt bij dat de Daju veel elementen uit hun traditionele animistische geloof in ere hebben gehouden en vermengd met hun islamitische overtuiging. In hun animistische religie is sprake van rituele verering, wordt geloof gehecht aan goede en kwade geesten en wordt tovenarij beoefend. Pasgeboren baby’s krijgen soms water te drinken dat gebruikt is voor het wassen van een bord waar Koranteksten op geschreven staan. De Daju geloven dat dit ritueel de baby’s gezond houdt en beschermt.

Gebed

 • Ik bid voor de Daju en de andere bevolkingsgroepen op de lijst, opdat zij bereikt mogen worden met het evangelie (Matteüs 28:18-20).
 • Ik bid dat er binnen elke bevolkingsgroep gemeenschappen van gelovigen ontstaan die zich laten leiden door de Bijbel, met plaatselijke leiders aan het hoofd (Titus 1:5-9).
 • De Bijbel is nog niet vertaald in de taal van de Daju. Ook andere christelijke bronnen, zoals de ‘Jezus’-film of christelijke radioprogramma’s zijn niet beschikbaar voor hen. Wel zijn er opnamen van gospelsongs beschikbaar in hun taal.
 • Ik bid voor de moslims uit diverse volken die in het verleden gevlucht zijn uit Soedan naar België en Nederland. Ze kunnen bij ons gemakkelijker in aanraking komen met het evangelie. Ik bid dat ze christenen mogen ontmoeten die hen het evangelie uitleggen. Ik bid dat ze een middel mogen zijn om hun eigen volken te bereiken.
Share

Laat een reactie achter