Maleachi 4

Maleachi 4

Verschijning van de Zoon der gerechtigheid, Yâhuwshúa`

1. “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die wetteloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten”, zegt Yâ-hwéh, de Behouder van allen, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. 2. “Maar voor jij die Mijn Naam vreest, zal de Zoon der gerechtigheid [~Yâhuwshúa`] komen en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en je zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. 3. Je zult de wettelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder je voetzolen op die dag die Ik bereiden zal”, zegt Yâ-hwéh, de Behouder van allen. 4. “Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Yisrâ’ë ́l, aan de verordeningen en de bepalingen. 5. Zie, Ik zend tot jou de profeet Elia, voordat de dag van Yâ-hwéh komt, die grote en ontzagwekkende dag. 6. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.”

Maleachi 3 | Maleachi | Genesis 1

Share