Jesaja 12

Jesaja 12

1. Op die dag zul je zeggen: “Ik dank U, Yâ-hwéh, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. 2. Zie, Yâ-hwéh is mijn redding, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is Yâ-hwéh, en Hij is mij tot redding geworden.” 3. Je zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het geluk. 4. Op die dag zul je zeggen: “Dank Yâ-hwéh, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. 5. Zing psalmen voor Yâ-hwéh, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde!” 6. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in je midden is de Pure van Israël.

Jesaja 11 | Jesaja | Jesaja 13

Share