12

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Jesaja 12

12:1 Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, Yahweh, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.
12:2 Zie, Elohim is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE Yahweh, en Hij is mij tot heil geworden.
12:3 U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.
12:4 Op die dag zult u zeggen: Dank Yahweh, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.
12:5 Zing psalmen voor Yahweh, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde!
12:6 Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.

Jesaja 11 | Jesaja 13

Share