Lied 123

Lied (Psalm) 123

1. Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit. 2. Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op Yâ-hwéh, onze Almachtige, totdat Hij ons genadig is. 3. Wees ons genadig, o Yâ-hwéh, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. 4. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot van de zorgelozen, de verachting van de hoogmoedigen.

Psalm 122 | Psalmen | Psalm 124

Share