De oproep van de muezzin

Gebedsfocus voor de vrijdag

In de hele islamitische wereld roepen mannen die muezzin worden genoemd, de gelovigen op tot gebed. Dat gebeurt vijf keer per dag: bij zonsopgang (fajr), op het middaguur (dhuhr), in de namiddag (asr), bij zondondergang (maghrib) en bij het vallen van de nacht (isha’a). Elke vrijdag worden alle mannelijke moslims geacht het midddaggebed (rond het middaguur) bij te wonen. Dit gaat meestal vergezeld van een preek. Dus op deze dag, vrijdag 13 augustus, roepen letterlijk honderdduizenden muezzin de moslimgelovigen op tot gebed.
Miljoenen moslimmannen gaan naar de moskee als de muezzin in hun woonplaats de oproep tot gebed doet. Hieronder vindt u de woorden, die dag in dag uit, herhaald worden (sjitische moslims spreken sommige regels net iets anders uit).
Op de meeste plaatsen wordt de oproep tot gebed doorgegeven via luidsprekers die zijn ondergebracht in een minaret die bij de moskee staat. Soms worden er geluidsopnamen gebruikt, maar de meeste mensen hebben liever dat de oproep uit de mond van de muezzin klinkt. Sommige muezzin genieten grote faam vanwege hun waardigheid, professionaliteit, mooie stemgeluid en muzikale kwaliteiten van de gebedsoproepen. Een recente documentaire van Sebastian Brameshuber, getiteld Muezzin, laat iets zien van de individuele expressie en de onderlinge competitie in Turkije. Eén van de muezzin zegt in de film: ‘Hoe meer mensen ik met mijn stem kan oproepen om naar de moskee te gaan, hoe succesvoller ik ben.’

De oproep tot gebed:
(Zeg elke zin twee keer)
Alluha Akbar (Allah is de grootste)
Ik getuig dat er geen andere god is behalve Allah
Haast u naar het gebed
Haast u naar het welslagen
Bidden is beter dan slapen (alleen uitgesproken bij zonsopgang)
Alluha Akbar (Allah is de grootste)
Er is geen god behalve Allah

In westerse en niet-islamitische landen kunnen de muezzin hun gebedsoproep vaak niet laten horen omdat er wettelijke beperkingen zijn gesteld aan het maken van harde, indringende geluiden. Ze doen hun oproep dan via de radio of op de binnenplaats van de plaatselijke moskee. In Afrika komt het voor dat christelijke predikers ’s ochtends vroeg de competitie aangaan met de muezzin door hun boodschap via hun eigen luidsprekers door te geven op het moment dat de islamitische gebedsoproep weerklinkt. Maar hoe we ook reageren op de gebedsoproep, we moeten voor ogen houden dat God ons oproept om de muezzin lief te hebben.

Gebed

  • Ik bid voor de muezzin in mijn eigen land en wereldwijd
  • Ik bid voor de honderdduizenden muezzin overal ter wereld. Ik bid dat velen van hen de levende God leren kennen door Jezus Christus de Messias.
  • Soms wordt muezzin zich heel erg bewust van de belangrijke rol die ze hebben in hun gemeenschap. Net zoals iedereen die publieke bekendheid krijgt, zoals voorgangers en politici, lopen ze het risico dat ze hun eigen eer en prestige hoog op hun prioriteitenlijst plaatsen. Ik bid dat alle muezzin zich bewust zijn van een nederige houding tegenover God en dat ze werkelijk versteld zullen staan van Zijn Majesteit. Ik bid dat zij daardoor oprecht kunnen uitroepen: ‘God is groot’.
  • Over minaretten is de laatste tijd veel gediscussieerd. Je verstaat de Arabische gebedsoproep die van de minaretten klinkt waarschijnlijk niet, maar veel migranten wel! Ik bid dat christenmigranten die soms negatieve ervaringen hebben gehad met de islam, manieren vinden om onder moslims te getuigen van Christus. Hoor je (vrijdags) een gebedsoproep, zie het als een aanleiding om zelf te bidden voor moslims.
Share

Laat een reactie achter