Genoeg is genoeg

Lezen: Matteüs 6:19-34
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (vers 21)

Elk mens heeft z’n grens. Wie machteloos toeschouwer is bij het ongeluk van anderen, kan daar zelf getraumatiseerd van raken. Militairen lopen dat risico als ze heel direct en met alle zintuigen met de gevolgen van oorlogsgeweld worden geconfronteerd. Het kan teveel worden.
Maar ook welvaart en voorspoed kunnen ons teveel worden. Als we geen genoegen nemen met genoeg. Als elke wens vervuld moet worden, elke optie gerealiseerd. De economische crisis heeft velen de ogen geopend voor de cultuur van tomeloze hebzucht. En niet alleen op beurzen en bij banken!
Genoeg moet genoeg zijn. Echt genieten heeft veel meer met intensiteit dan met kwantiteit te maken. Veel grootouders zeggen dat ze meer van hun kleinkind genieten dan ze ooit van hun kinderen hebben gedaan. Waarom? Omdat ze er nu de rust voor vinden. En meer beseffen hoe kostbaar en vergankelijk het leven is. Staar je niet blind op schone schijn! Evangelisch leven is de kunst verstaan om de tekenen van Gods goede zorg naar waarde te schatten. In de ‘gewone’ dingen. Dagelijks brood. Licht, lucht, water, rust, warmte, schoonheid. Teveel om op te noemen. Gaven van God. Om in dankbaarheid te ontvangen.

Voor al uw goede gaven, HEER, zij U de dank en eer. Wij danken U voor dagelijks brood, kracht en gezondheid door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Halleluja, amen.

Share

Laat een reactie achter