103

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 103

103:1 Loof Yahweh, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
103:2 Loof Yahweh, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden.
103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,
103:4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
103:5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.
103:6 Yahweh doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten.
103:7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.
103:8 Barmhartig en genadig is Yahweh, geduldig en rijk aan barmhartigheid.
103:9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
103:10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
103:11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn barmhartigheid machtig over wie Hem vrezen.
103:12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
103:13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt Yahweh Zich over wie Hem vrezen.
103:14 Want Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.
103:15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
103:16 Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer.
103:17 Maar de barmhartigheid van Yahweh is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,
103:18 voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.
103:19 Yahweh heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles.
103:20 Loof Yahweh, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.
103:21 Loof Yahweh, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.
103:22 Loof Yahweh, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij. Loof Yahweh, o mijn ziel!

Psalm 102 | Psalm 104

Share