Lied 103

Psalm 103

1. Een psalm van David. Loof Yahweh, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn pure Naam. 2. Loof Yâ-hwéh, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden. 3. Die al je ongerechtigheid vergeeft, Die al je ziekten geneest, 4. Die je leven verlost van het verderf, Die je kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5. Die je mond verzadigt met het goede, je jeugd vernieuwt als die van een arend. 6. Yâ-hwéh doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. 7. Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. 8. Barmhartig en genadig is Yâ-hwéh, geduldig en rijk aan barmhartigheid. 9. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. 10. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn barmhartigheid machtig over wie Hem vrezen. 12. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt Yâ-hwéh Zich over wie Hem vrezen. 14. Want Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. 15. De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. 16. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. 17. Maar de barmhartigheid van Yâ-hwéh is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, 18. voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen. 19. Yâ-hwéh heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles. 20. Loof Yâ-hwéh, jullie, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 21. Loof Yâ-hwéh, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. 22. Loof Yâ-hwéh, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij. Loof Yâ-hwéh, o mijn ziel!

Psalm 102 | Psalmen | Psalm 104

Share