Lied 99

Lied (Psalm) 99

De macht van Yâ-hwéh is groot

1. Yâ-hwéh regeert; laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven. 2. Yâ-hwéh is groot in Sion, Hij is verheven boven alle volken. 3. Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Zuiver is Hij. 4. Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft. U hebt een billijk bestuur gevestigd, U hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob. 5. Roem Yâ-hwéh, onze Almachtige; buig je neer voor de voetbank van Zijn voeten. Zuiver is Hij. 6. Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen; zij riepen tot Yâ-hwéh en Hij verhoorde hen. 7. Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die Hij hun had gegeven. 8. Yâ-hwéh, onze Almachtige, U hebt hen verhoord; U bent voor hen een vergevende Almachtige geweest, hoewel U wraak oefende over hun daden. 9. Roem Yâ-hwéh, onze Almachtige; buig je neer voor Zijn zuivere berg, want puur is Yâ-hwéh, onze Almachtige.

Psalm 98 | Psalmen | Psalm 100

Share