99

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 99

99:1 Yahweh regeert; laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.
99:2 Yahweh is groot in Sion, Hij is verheven boven alle volken.
99:3 Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij.
99:4 Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft. U hebt een billijk bestuur gevestigd, U hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.
99:5 Roem Yahweh, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij.
99:6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen; zij riepen tot Yahweh en Hij verhoorde hen.
99:7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom; zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die Hij hun had gegeven.
99:8 Yahweh, onze God, U hebt hen verhoord; U bent voor hen een vergevende Elohim geweest, hoewel U wraak oefende over hun daden.
99:9 Roem Yahweh, onze Elohim; buig u neer voor Zijn heilige berg, want heilig is Yahweh, onze Elohim.

Psalm 98 | Psalm 100

Share