1 Samuel 27

1 Samuel 27

David in Ziklag

1. Maar David zei in zijn hart: “Ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven om mij nog langer te zoeken in heel het gebied van Israël, en zo zal ik uit zijn hand ontkomen.” 2. Toen stond David op en hij en de zeshonderd mannen die bij hem waren, gingen de grens over naar Achis, de zoon van Maoch, de koning van Gath. 3. David verbleef bij Achis in Gath, hij en zijn mannen, ieder met zijn gezin; David met zijn beide vrouwen, Ahinoam, uit Jizreël, en Abigaïl, de vrouw van Nabal, uit Karmel. 4. Toen Saul verteld werd dat David naar Gath gevlucht was, ging hij niet meer verder met het zoeken naar hem. 5. David zei tegen Achis: “Als ik dan genade in je ogen gevonden heb, laat men mij een plaats geven in één van de steden van het land, zodat ik daar kan wonen; want waarom zou je dienaar in de koninklijke stad bij je wonen?” 6. Toen gaf Achis hem op die dag Ziklag; daarom is Ziklag tot op deze dag van de koningen van Juda geweest. 7. De tijd dat David in het land van de Filistijnen woonde, was een jaar en vier maanden. 8. David nu trok er met zijn mannen opuit en zij overvielen de Gesurieten, de Girzieten en de Amalekieten – want die zijn van oude tijden af de inwoners van het land geweest – in de richting van Sur, tot aan het land Egypte. 9. Telkens wanneer David in dat land toesloeg, liet hij geen man of vrouw in leven; ook nam hij de schapen, runderen, ezels, kamelen en kledingstukken in bezit, en hij kwam dan weer terug en ging naar Achis. 10. En als Achis zei: “Waar heb je vandaag een inval gedaan?” dan zei David: “In het Zuiderland van Juda, of in het Zuiderland van de Jerahmeëlieten, of in het Zuiderland van de Kenieten.” 11. En David liet geen man of vrouw in leven om ze naar Gath te voeren, want hij zei: “Anders kunnen zij iets over ons vertellen en zeggen: Dit heeft David gedaan.” Zo was zijn handelwijze al de dagen dat hij in het land van de Filistijnen woonde. 12. En Achis geloofde David, en hij zei: “Hij heeft zich bij zijn volk, bij Israël, voorgoed in een kwade reuk gebracht; daarom zal hij mij voor eeuwig tot een dienaar zijn.”

1 Samuel 26 | 1 Samuel | 1 Samuel 28

Share