Lied 15

Lied (Psalm) 15

Wie bij Yâ-hwéh mag wonen

1. Een lied van David. Yâ-hwéh, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? 2. Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. 3. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. 4. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie Yâ-hwéh vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. 5. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig.

Lied 14 | Lied 16

Share