Enoch 98

Chanówkh (Enoch) 98

6de Trompetjagers (YirmYâ ́huw 16:16)

1. In die dagen zullen op één plaats de vaders en hun zonen samen gestraft worden, en broeders met hun broeders zullen door de dood vallen, totdat een rivier van hun bloed zal stromen. 2. Want een man zal niet in staat zijn zijn eigen hand te weerhouden zijn zoon en zijn kleinzoon te vermoorden, 3. Noch zal de dolende zijn hand kunnen weerhouden zijn geliefde broeder te vermoorden: Vanaf het aanbreken van de dag tot de lichtbol ondergaat, zullen zij elkaar afslachten. Het paard zal waden tot aan zijn borst, en de wagen zal zinken tot zijn bovendeel ondergedompeld is. [Openbaring 14:19-20]

Enoch 97 | Enoch | Enoch 99

Share